top of page
Gedragsaanwijzing
Product - Gedragsaanwijzing

 

Een gedragsaanwijzing is een gebod of verbod voor een huurder die overlast veroorzaakt. Zo kan een bewoner een verbod krijgen op luide muziek in de nacht of het gebod om hulpverlening toe te laten. Door de inzet van gedragsaanwijzing kan de overlast sneller minder worden of stoppen en klachten van buren worden serieus genomen. Het bovenliggende doel is dan ook om de overlastveroorzaker en zijn familie niet uit de huurwoning te hoeven zetten.

Zware, matige of lichte overlast
Overlast wordt ingedeeld in drie categorieën. Zeer zware overlast lijdt vaak tot ontruiming en kent hoge kosten. Kleine problemen kunnen vaak door de buren onderling, de corporatie of buurtagent worden opgelost. De kosten zijn gering. Daar tussenin is de tweede categorie: de gemiddelde en zware overlast. Hierbij zijn de kosten matig en is een uitzetting wellicht nog te voorkomen.

Voor de middengroep
Een gedragsaanwijzing richt zich op die middengroep. Achter overlast gaat meestal problematiek schuil; bijvoorbeeld psychiatrische problemen, verslaving, culturele verschillen of vereenzaming. Er is regelmatig overlast maar niet vaak genoeg om een huurder direct uit te kunnen zetten. Bovendien moet de verhuurder een dik dossier hebben om bij de rechter te kunnen aankloppen. Daardoor duurt het vaak lang voordat er wat gedaan kan worden aan de overlast.

 

“Alleen een gedragsaanwijzing is onvoldoende, de huurder heeft ondersteuning nodig om zich aan de voorwaarden te houden”.
 

Pilot aanpak
Nu de tweede kamer ook vindt dat de aanpak van overlast tekort schiet, hebben de Rijksuniversiteit Groningen, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen de pilot gedragsaanwijzing opgezet. Bureau WoonTalent is één van de weinige partijen in het noorden van Nederland die heeft meegewerkt aan de pilot.

Wooncursus WoonTalent
Product - Wooncursus WoonTalent


Wonen leer je door te experimenteren en te ervaren, van en met elkaar. In de cursus kijken we naar de eigen kracht van de bewoner, wat kan hij goed, wat wil hij leren. Dat de cursus succesvol is, blijkt uit de ervaringen.

 

“Sommige huurders hebben weinig woonvaardigheden aangeleerd voor hen kan de cursus WoonTalent uitkomst bieden”

 

Positief
Woonproblemen staan vaak niet op zichzelf. Daarom is participatie een belangrijk onderdeel van de training. Wat zou de deelnemer willen en kunnen doen, denk aan sport, vrijwilligerswerk of opleiding? Participatie werkt twee kanten op; de bewoner komt uit zijn isolement en komt op een positieve manier in beeld.

Training vroegsignalering
Product - Vroegsignalering

 

Medewerkers van woningcorporaties komen met veel huurders in aanraking; tijdens vaste en incidentele contactmomenten. Gelukkig gaat het met de meeste huurders goed en is regelmatig bezoeken niet nodig. Een veel kleinere groep huurders heeft problemen, bijvoorbeeld omdat zij overlast veroorzaken of betalingsproblemen hebben. In de training ‘Vroegsignalering voor corporatiemedewerkers’ staat het leren herkennen van signalen en het bespreken van deze problemen centraal.

Goed om deze training te doen want de verwachting is, dat het aantal huurders met dit soort woonproblemen gaat toenemen. Die verwachtingen zijn gebaseerd op de volgende feiten:

  • Steeds meer kwetsbare personen moeten gehuisvest worden door de woningcorporatie omdat verblijfsindicaties (opname in instellingen) minder worden afgegeven;

  • De bevolking vergrijst en ouderen daardoor langer zelfstandig moeten wonen. Dit kan leiden tot woonproblemen; bijvoorbeeld vervuiling van de woning of overlast door dementie;

  • De veranderde rol van de zorg- en hulpverlening; het is niet meer vanzelfsprekend dat er professionele zorg en hulpverlening ingezet kan worden. Van huurders wordt verwacht dat zij hulp en zorg krijgen, waar dat mogelijk is, uit hun eigen omgeving of zelf hun problemen oplossen.


Kortom als medewerker van een woningcorporatie kom je met huurders in aanraking die (woon)problemen ondervinden en/of veroorzaken. Het voorkomen en op tijd signaleren van dit soort problemen is van belang omdat:

  • Het voorkomt dat problemen groter worden en escaleren;

  • Het tijd en kosten bespaart (denk hierbij aan inzet van medewerkers, advocaatkosten, procedures);

  • De huurder eerder is geholpen;

  • Het ten goede komt aan de relatie tussen de huurder en de corporatie;

  • Minder er zwaardere inzet van hulpverlening nodig is.


In de training ‘Vroegsignalering voor corporatiemedewerkers’ staat het leren herkennen van signalen en het bespreken van deze signalen centraal.
Hoe, voor wie en waar de training gegeven wordt, kan allemaal in overleg. Neem contact op met Bureau WoonTalent als je interesse hebt in deze training.
 

bottom of page