top of page

Omwonenden

Een gedragsaanwijzing is een vergaande maatregel, die niet zomaar aan elke overlastgever wordt opgelegd. Er is vaak al heel wat aan vooraf gegaan. Gesprekken, bemiddeling, waarschuwingsbrieven, hulpverlening e.d. In veel gevallen is deze aanpak succesvol en stopt de overlast. Helaas is dit niet in alle overlastzaken het geval en wordt uiteindelijk Bureau WoonTalent ingeschakeld.

Voor omwonenden is dit niet altijd gemakkelijk om lange tijd met overlast geconfronteerd te worden. Zij willen dat de overlast stopt, niet morgen maar vandaag. En terecht. In gesprekken met omwonenden hoor ik ook vaak “de overlastgever wordt geholpen, wij als slachtoffers staan met lege handen”. De invloed van overlastklachten op het dagelijks functioneren is groot. Omwonenden verliezen hun gevoel van veiligheid, zijn vaker ziek, vallen uit op het werk e.d. Er moet begrip voor hun boosheid of angst zijn. Hun verhalen verdienen het om gehoord te worden.

Wil een gedragsaanwijzing succesvol zijn dan is het belangrijk om omwonenden erbij te betrekken. Ze hebben recht op informatie over het proces van de (gerechtelijke) gedragsaanwijzing, te weten welke afspraken er worden gemaakt. Alleen op deze manier kan een gedragsaanwijzing zowel voor de overlastgever als omwonenden succesvol zijn. Omwonenden moet duidelijk gemaakt worden dat een (gerechtelijke)gedragsaanwijzing niet iets is van “pappen en nathouden”. Het is een aanpak die duidelijke geboden en verboden voorschrijft aan de overlastgever. Zodat omwonenden snel verlost worden van de overlast. En mochten de klachten toch aanhouden, dan wordt er snel doorgepakt met een gang naar de rechter.

Bureau WoonTalent wil niet alleen de overlastgever perspectief bieden maar ook de omwonenden. Zij moeten niet machteloos met lege handen blijven staan, want zij verdienen ook een overlast vrij (t)huis.


Comments


bottom of page