top of page
Opleiding & training

Waar Bureau WoonTalent ziet dat het beter kan of waar organisaties in het duister tasten, springen we in. We ontwikkelen trainingen, handleidingen, lichten dossiers door of leiden trainers op. Een sterk voorbeeld daarvan is de Wooncursus WoonTalent die we afgelopen jaar ontwikkelden en die meerdere keren succesvol is ingezet om overlastproblematiek aan te pakken.

Leren wonen

De Wooncursus WoonTalent richt zich op het aanleren van vaardigheden die je als bewoner van een huis nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen. Hoe raar dat misschien ook klinkt, sommige mensen hebben dit niet geleerd. Ze weten niet ‘hoe het hoort’ en wat de rechten of plichten zijn van iemand die in een huur- of koopwoning woont.

Opleiden
De cursus kan breed ingezet worden. Natuurlijk door woningcorporaties om overlastproblematiek aan te pakken, door gemeenten of door instellingen die in een traject mensen begeleiden. Maar ook door een makelaar of vereniging van eigenaren. Bureau WoonTalent heeft trainingen gegeven en onlangs zijn de eerste cursisten geslaagd voor de opleiding.

Training Vroegsignalering
Medewerkers van woningcorporaties komen met veel huurders in aanraking. Sommige van deze huurders hebben problemen zoals bijvoorbeeld overlast of betalingsproblemen. In de training ‘Vroegsignalering voor corporatie-medewerkers’ staat het leren herkennen van signalen en het bespreken van deze problemen centraal.

 

Training Effectief handhaven op Woonoverlast

In deze training leer je over woonoverlast, over het signaleren en rapporteren daarvan maar ook over de rollen taken en verantwoordelijkheden die alle partijen en instanties daarbij hebben. Deze cursus is bedoeld voor BOA, toezichthouders, juristen, wijkagenten, AOV'ers en woonconsulenten.
In de flyer lees je hier meer over. Je kunt je ook gelijk aanmelden
 

 

 

bottom of page