top of page

Zijn leven weer op de rails

Met een ferme handdruk nemen we afscheid, zijn leven weer op de rails. Hoe anders was dat twee jaar geleden. Ik leerde hem kennen in een donkere chaotische woonkamer. Ik zou het meer omschrijven als een hol. Ondanks dat het een snikhete dag was, kwam er geen straaltje zonlicht naar binnen. Ook in zijn leven was al het licht opdat moment verdwenen. Schulden, verkeerde vrienden en relaties en overmatig gebruik van middelen. De corporatie was een ontruimingsprocedure gestart vanwege aanhoudende overlast. Dagelijks geluidsoverlast door geschreeuw en ruzie, veroorzaakt door hemzelf en zijn vrienden. De politie kreeg dagelijks meldingen. Hulpverlening had een aantal keren geprobeerd om het tij te keren maar zij zagen te weinig motivatie bij hem en haakten af. In een eerste gesprek werd hij voor de keuze gesteld en werden de consequenties van zijn keuze besproken. De eerste keuze was dat de ontruiming doorgang zou vinden, hij zou zijn huis kwijtraken, in de opvang terecht komen en nog meer in de schulden komen. De andere keuze was een vrijwillige gedragsaanwijzing accepteren. Dit betekende en intensief traject, waarbij hij hard aan de slag zou moeten gaan met zijn problemen. Daarnaast betekende het voorwaarden uit de overeenkomst accepteren. In deze overeenkomst stonden de geboden en verboden waaraan hij zich moest te houden om overlast te voorkomen. Na lang wikken en wegen koos hij voor de vrijwillige gedragsaanwijzing. Voorwaarde was dat hij moest verhuizen omdat hij geen enkele draagvlak meer had in de buurt. Immers dit traject was voor hem een laatste kans. Als hij deze kans wilde pakken moest hij wel een faire kans krijgen en in zijn oude omgeving zou dit niet lukken. Naast de ge- en verboden wilde ik hem ook perspectief bieden. Ongelofelijk veel plezier beleefde hij aan het maken van meubels. Een professionele coach werd ingeschakeld om samen met hem te kijken naar een dagbesteding die op termijn zou moeten leiden naar een reguliere baan. Verder werden met familie en vrienden afspraken gemaakt over hoe zij hem zouden ondersteunen om zich aan de voorwaarden aan de overeenkomst te houden. Een professionele hulpverlener ondersteunde hem en zijn netwerk daar waar nodig. Elke drie maanden voerde ik een evaluatiegesprek met betrokkenen partijen. In de nieuwe woning blijft overlast achterwege. Foute vrienden mogen niet meer binnen gelaten worden. Met ups en downs doet hij elke dag zijn uiterste best. En na twee jaar van inspanningen staat zijn leven weer op de rails. De overlast is gestopt, de schulden zijn afbetaald en na veel solliciteren lukt het hem ook nog een betaalde baan te vinden. Er straalt weer licht in zijn leven!

bottom of page