top of page

Eigen kracht & verantwoordelijkheid

Het sociale domein is de laatste tijd erg in beweging. Taken worden overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. In veel gemeenten worden sociale teams ingezet voor de hulpverlening. Deze teams verschillen per gemeenten maar de kernwoorden zijn gelijk: eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, generalist.

Woonruimte voor mensen met problemen

Woningcorporaties zien zich voor andere uitdagingen geplaatst. Steeds meer 'kwetsbare huurders' doen een beroep op de sociale woningbouw. Dit omdat verblijfsindicaties -bijvoorbeeld in de psychiatrie- steeds minder worden afgegeven. Ook krijgen deze huurders niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Dit heeft tot gevolg dat er woonproblemen zoals vervuiling, verloedering en (geluids)overlast kunnen ontstaan.

Dik dossier

Woningcorporaties hebben de plicht om voor omwonenden een rustig woongenot te verschaffen. Zij zien zich dan genoodzaakt om naar de rechter te gaan om een ontruiming te vragen als er overlast ervaren wordt. Hiervoor is veelal een dik dossier nodig. Het kan een tijd duren voordat dit dossier dusdanige is opgebouwd dat het bij de rechter een kans van slagen heeft. Omwonenden blijven dan al die tijd overlast houden. Bovendien is ook de overlastgever is geholpen met een ontruiming. Die ontruiming maakt hem dakloos en aan de problematiek, die achter overlast schuil gaat, wordt niet gewerkt.

Pilot gedragsaanwijzing

In 2014 is de pilot gedragsaanwijzing van start gegaan. Hierdoor hebben de corporaties de mogelijkheid om eerder de rechter in te schakelen. De rechter kan dan de overlastgever een aantal geboden en verboden op leggen om de overlast te stoppen. Echter in veel gevallen kampt de overlastgever met problematiek (verslaving, vereenzaming, psychiatrische stoornissen e.d.). Om zich aan de geboden en verboden te houden is voorwaardelijke hulpverlening noodzakelijk. Dit betekent dat de hulpverlener binnen de kaders die geschetst zijn moet willen werken. Samenwerking tussen corporatie, huurder is daarbij voor de hulpverlener onontbeerlijk.

Met bekende en eigen experts

Bureau WoonTalent heeft een eigen expertgroep van hulpverleners. Zij weten wat ervan hen gevraagd wordt en zijn bereid binnen de voorwaardelijke kaders te werken. De expertgroep verleent hulp aan de huurder op alle leefgebieden met als doel dat de huurder zelfstandig kan wonen zonder overlast te veroorzaken. Op het moment dat de (woon)situatie is gestabiliseerd kan de expertgroep een stap terug doen en de hulpverlening indien nodig overdragen aan de sociale teams.

bottom of page